Fabrikazio mekanikoko produkzioaren programazioa

Lanbide familia: Fabrikazio mekanikoa
Maila: Goi maila
Titulazioa: Fabrikazio mekanikoko produkzioa programatzeko goi mailako teknikaria
Kurtso kopurua: 2
Orduak enpresan: 360 ordu
Orduak ikastetxean: 1.640 ordu
Orduak guztira: 2.000 ordu

 

Administrazio eta Kudeaketa

Lanbide familia: Administrazioa eta Kudeaketa
Maila: Goi maila
Titulazioa: Administrazio kudeaketarako teknikaria
Kurtso kopurua: 2
Orduak enpresan: 360 ordu
Orduak ikastetxean: 1.640 ordu
Orduak guztira: 2.000 ordu

 

MEKATRONIKA INDUSTRIALA

Familia profesional: Instalakuntza eta mantenua
Nivel:  Goi maila
Titulación:Mekatronika Industrialeko goi mailako teknikaria
Kurtso kopurua: 2 
Orduak ikastetxean:  1.640 ordu
Orduak enpresan:  360 ordu
Orduak guztira:  2.000 ordu